سرورهای جدید به مجموعه سرورهای سیسکو اضافه شده‌اند، این سرورها بدون محدودیت در اتصال هستند و هم اکنون می‌توانید از طریق آدرس‌های قبلی به آنها متصل شوید.