سرویس‌های مناسب تلگرام

جهت اتصال به تلگرام توصیه می‌شود از سرویس‌های تونل‌پلاس آندروید و وی پی ان و سیسکو و اپن وی پی ان استفاده کنید.