بازیابی اشتراک


نکات مهم:

- در هر ۲۴ ساعت تنها یکبار قادر به بازیابی اشتراک خود خواهید بود.

- این بخش، صرفا برای بازیابی ۵ خرید اخیر مرتبط با ایمیل و شماره همراه وارد شده می باشد.

- بعد از ثبت درخواست، درصورتی که مشخصات اشتراک خود را در Inbox ایمیل‌تان پیدا نکردید، پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را نیز بررسی کنید.