مزایا و امکانات پنل نمایندگی:

- ثبت نام برای عموم آزاد است.

- بسته های متنوع نمایندگی با ۹۰ الی ۱۲۰ درصد اعتبار ویژه

- بسته ۴۰۰ هزار تومانی با ۷۶۰ هزار تومان اعتبار (۹۰% اعتبار بیشتر)

- بسته ۶۰۰ هزار تومانی با ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار (۱۰۰% اعتبار بیشتر)

- بسته ۸۰۰ هزار تومانی با ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اعتبار (۱۱۰% اعتبار بیشتر)

- بسته ۱ میلیون تومانی با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار (۱۲۰% اعتبار بیشتر)

- دریافت اعتبار ۳۰ درصدی در صورت تمدید اشتراک توسط کاربر نهایی

- امکان استفاده کاربران نهایی از بخش پشتیبانی و خدمات آنلاین مشتری

- خرید و تمدید اشتراک به تعداد نامحدود با تخفیف‌های ویژه

- بدون محدودیت زمانی در فروش و استفاده از اشتراک‌ها

- امکان استفاده کاربران از تمامی سرویس‌ها و امکانات سایت

- امکان مشاهده گزارشات خرید و تمدید اشتراک

- امکان مشاهده زمان باقیمانده اشتراک‌ها